Przekształcenie i Formowanie Architektury

Przekształcenie i Formowanie Architektury
Autor: 
Wiktor Jackiewicz
Wydawnictwo: 

Studio Wydawniczo-Typograficzne Typoscript

Rok: 
2002
ISBN: 
83-86480-96-3
 

Pełny tytuł: Przekształcenie i formowanie architektury i urbanistyki w nawiązaniu do źródeł energii odnawialnej i innych czynników energetycznych

Praca zrealizowana w ramach tematu: Metody kształtowania architektury obiektów użyteczności publicznej uwzględniające ograniczenia zużycia energii z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł ciepła.

Spis treści

Urbanistyka i środowisko
Współczesne formowanie przestrzeni - ekourbanistyka
Określenia - pojęcia
Przykłady założeń urbanistycznych
Poldery holenderskie
Modulor, problemy estetyki urbanistyki środowiskowej

Spis literatury
Ilustracje
Spis rycin